วิธีเข้าเมนูการตั้งค่าโดยกดปุ่มลัดจากรีโมท กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม Mute ที่รีโมทคอนโทรล จะเป็นการปิดเสียงทีวี
  2. กดปุ่ม V.format ที่รีโมทคอนโทรล จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าความละเอียดของจอภาพ
  3. กรณีอยู่ในโหมด Radio > กดเปลี่ยนเป็นช่องทีวีได้เลย เช่น กดเลขช่องรายการ 33 (ตัดปัญหาอยู่ในโหมดวิทยุ)
  4. กดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล จะแสดงโหลดต่างๆ ของรายการ เช่น กีฬา, ภาพยนตร์
  5. กดปุ่ม FAV ที่รีโมทคอนโทรล จะเข้าหน้าลิตส์รายการโปรด
  6. กดปุ่ม GUIDE ที่รีโมทคอนโทรล จะเป็นการแสดงผังรายการ
  7. กดปุ่ม INFO ที่รีโมทคอนโทรล เป็นการดูรายละเอียดช่องรายการนั้นๆ
  8. กดปุ่ม สีเหลือง ที่รีโมทคอนโทรล เป็นการเปลี่ยนภาษาช่องรายการและเสียงภาษา
  9. กดปุ่ม สีน้ำเงิน ที่รีโมทคอนโทรล เป็นการเพิ่มช่องรายการโปรด
  10. กดปุ่ม SIGNAL ที่รีโมทคอนโทรล เป็นการตรวจสอบสถานะสัญญาณรับชม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก