วิธีตั้งค่าภาษาของเสียงและระบบเสียง กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณ (Accessibility) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู เสียง (Audio) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. ตั้งค่าระบบเสียง ดังนี้
    • เอ้าพุตท์เสียง (Audio Output)  เลือก PCM
    • ภาษาของเสียง (Audio Language) เลือก Thai หรือภาษาตามที่ต้องการ (กล่อง 4K ไม่สามารถปิดภาษาบรรยายได้)
  6. เมื่อทำรายการเรียบร้อย กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก