วิธีการตั้งเตือนช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. เลือก ผังรายการ (PROGRAM GUIDE) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  3. เลือก ช่องรายการที่ต้องการตั้งเตือน (Reminders)
  4. เมื่อเลือกช่องรายการที่ต้องการตั้งเตือนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. จะปรากฎสัญลักษณ์นาฬิกา ตรงช่องรายการที่ตั้งเตือนไว้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก