วิธีตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและการค้นหาช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

 1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
 2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 4. เลือกเมนู ค้นหาช่องรายการ (CHANNEL SEARCH) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 5. ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ ดังนี้
  • ความถี่ (Frequency) เลือก 306 MHz
  • การค้นหาเครือข่าย (Network Search) เลือก ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search)
 6. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ การค้นหาช่องรายการ (CHANNEL SEARCH) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 7. ระบบจะทำการค้นหาช่องรายการ
 8. กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ เริ่มรับชม (Start Service) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก