วิธีการ Upgrade Software กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. จากนั้นกดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู การอัพเกรดระบบ (System Upgrade) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. เลือก อัพเกรด (Upgrade) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล กรณีที่หน้าจอขึ้นให้ใส่รหัสผ่าน ให้ระบุ 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)
  6. หน้าจอจะปรากฎ การอัพเกรดระบบ (SYSTEM UPGRADE) เลือก ตกลง (OK)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก