รูปและรายละเอียดของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

ตัวเครื่องด้านหน้า

 • ตัวรับสัญญาณ Infrared : สำหรับสื่อสารกับรีโมทคอนโทรล
 • ไฟแสดงสถานะของ Infrared (ไม่มีสถานะไฟแสดง)
 • ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LAN / Wi-Fi : กรณีเชื่อมต่อสาย LAN หรือเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว จะมีไฟสีเขียว
 • ไฟ Power : เมื่อมีการต่อสาย Adapter และเปิด Switch On จะมีไฟสีเขียว ,
  ​จะเป็นไฟสีแดงเมื่อเปิด Switch On และกดปุ่มเปิด-ปิดที่ Remote (Standby)

ตัวเครื่องด้านหลัง

 • ช่องสำหรับต่อสาย USB 2.0
 • ช่องสำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45
 • ช่องสำหรับต่อสาย HDMI
 • ช่องสำหรับต่อสาย CVBS (3.5 phone jack)
 • ช่องสำหรับต่อ Adapter input 12V / 1A
 • ปุ่มสำหรับเปิด-ปิด กล่อง TrueID TV

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

 • ช่องสำหรับเสียบ Micro SD Card รองรับสูงสุด 128GB

ตัวเครื่องด้านขวา

 • ช่องต่อสาย USB 2.0
 • ช่องต่อสาย Optical S/PDIF

อุปกรณ์ในกล่อง ประกอบด้วย

ปุ่มกดในรีโมทคอนโทรล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก