การตั้งค่าใช้งานครั้งแรก กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

ภาพอธิบายการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

การตั้งค่าอุปกรณ์

 1.  หลังจากต่ออุปกรณ์เรียบร้อยจะพบหน้าจอเข้าสู่ Android TV
 2.  จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการจับคู่ Bluetooth ระหว่าง Remote กับกล่อง TrueID TV
 3.  หากเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอจะแจ้งว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)
 4.  ใช้ปุ่มทิศทางขึ้น - ลง เลือกภาษาเมนูที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
 5.  หลังจากเลือกภาษาแล้ว จะพบหน้าจอให้ตั้งค่าบัญชี Gmail แบบอัตโนมัติ
 6.  ใช้ปุ่มทิศทางขึ้น - ลง เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการใช้งาน แล้วกดปุ่ม OK
  พิมพ์รหัสผ่านของ Wi-Fi ถ้าเป็นตัวเลขสามารถกดที่แป้นตัวเลขบนรีโมทได้เลย หากเป็นตัวอักษร ให้ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปยังตัวอักษรแต่ละตัวแล้ว กดปุ่ม OK
  หรือสามารถนำคีย์บอร์ด มาต่อที่ช่อง USB ได้ > จากนั้นเลื่อนไปยังสัญลักษณ์ลูกศรขวา แล้วกดปุ่ม OK
 7. หน้าจอจะแสดงผลการเชื่อมต่อ หากสำเร็จจะเข้าสู่หน้าจอการ Login Gmail

การ Login Gmail

 1. เลือก ลงชื่อเข้าใช้ (Sign In) แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นเลือกวิธีลงชื่อเข้าใช้งาน คือ ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ (Use your phone for computer) หรือ ใช้รีโมทคอนโทรล (Use Remote)
  • ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ (Use your phone for computer)
   • เลือก ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ (Use your phone for computer) แล้วกดปุ่ม OK
   • นำ URL : androidtv.com/setup ไปเปิดผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และใส่รหัสที่ขึ้นหน้าจอ
   • พิมพ์ URL : androidtv.com/setup > ใส่รหัสที่แสดงบนหน้าจอทีวี > กดปุ่ม ต่อไป (Next)
   • หากสำเร็จหน้าจอจะแจ้งว่า เชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว (Device connected) หากสำเร็จหน้าจอจะพาไปสู่หน้าข้อกำหนดในการให้บริการ
  • ใช้รีโมทคอนโทรล (Use Remote)
   • เลือก ใช้รีโมต (Use Remote)
   • พิมพ์ชื่อบัญชี Gmail จากนั้นเลื่อนไปที่ลูกศรขวา กดปุ่ม OK
   • พิมพ์รหัสผ่าน เสร็จแล้วเลื่อนไปที่ลูกศรขวา กดปุ่ม OK หากสำเร็จหน้าจอจะพาไปสู่หน้าข้อกำหนดในการให้บริการ 
 2. ​หน้าจอ ข้อกำหนดในการให้บริการ ของ Google > เลือก ยอมรับ (Accept) แล้วกดปุ่ม OK
 3. หน้าจอ ตำแหน่ง (Location) > เลือก ใช่ (Yes) หรือ ไม่ (No) ก็ได้ แล้วกดปุ่ม OK
 4. หน้า ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ Android (Help Improve Android performance) > เลือก ใช่ (Yes) หรือ ไม่ (No) แล้วกดปุ่ม OK
 5. หน้า ตั้งชื่ออุปกรณ์ (Choose a name of Your) ใช้ปุ่มทิศทางขึ้น - ลง เลือกชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
 6. หน้า Google Play ทำเครื่องหมายถูกหน้า App ที่ต้องการใช้งาน กดปุ่ม ต่อไป (Next) แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมทคอนโทรล
  เครื่องจะเริ่มทำการติดตั้ง App ให้หลังจากจบขั้นตอนการติดตั้งกล่องทั้งหมดแล้ว

การ Login TrueID

Login ด้วยบัญชีทรูไอดี (มี TrueID อยู่แล้ว)

 1. เลือก บัญชีทรูไอดี (TrueID Account) แล้วกดปุ่ม OK
 2. พิมพ์ TrueID เสร็จแล้วเลื่อนไปที่สัญลักษณ์ลูกศรขวา กดปุ่ม OK > พิมพ์รหัสผ่าน เสร็จแล้วเลื่อนไปที่สัญลักษณ์ลูกศรขวา กดปุ่ม OK

สมัครสมาชิก (ยังไม่เคยมี TrueID)

 1. เลือก สมัครสมาชิก (Register) แล้วกดปุ่ม OK
 2. ใช้มือถือ Scan QR Code เพื่อ Download App แล้วลงทะเบียน TrueID ผ่าน App > หลังจากนั้นมาเลือกที่ ดำเนินการต่อเพื่อเข้าสู่ระบบ (Continue to login) แล้วกดปุ่ม OK

​ลงชื่อเข้าใช้ด้วย รหัสคิวอาร์ ของทรูไอดี

 1. เลือก รหัสคิวอาร์ของทรูไอดี (TrueID QR Code) แล้วกดปุ่ม OK
 2. เปิดแอแพลิเคชั่นทรูไอดี แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

การใช้รหัส Promotion Code

 1. เลือกที่ ใช้รหัส (Use Code) แล้วกดปุ่ม OK ระบบจะทำการผูก Promotion Code ให้กับ TrueID ที่ Login ไว้
 2. จากนั้นจะพบหน้าจอแสดงชื่อบัญชีทรูไอดีที่ Login อยู่ พร้อมกับรหัส Promotion Code (ขึ้นมาเองอัตโนมัติ และแต่ละกล่องรหัสไม่เหมือนกัน) ให้ใช้ปุ่มทิศทาง
  เลื่อนไปยังเครื่องหมายถูก แล้วกดปุ่ม OK
 3. เลือก เปิด (Get It) แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นจะดำเนินตามขั้นตอนการติดตั้งครั้งแรกต่อไป (กรณีเลือกใช้รหัสไปแล้ว หากมีการ Reset คืนค่าโรงงาน จะไม่พบขั้นตอนนี้อีก)

หน้าจอแนะนำการใช้งานเบื้องต้น 

 1. หน้าจอ ยินดีต้อนรับสู่ Android TV (Welcome to Android TV) กดปุ่ม OK
 2. หน้าจอ โลกแห่งความบันเทิงจาก Google Play (A World of entertainment from Google Play) กดปุ่ม OK 
 3. หน้าจอ Chromecast Built-In กดปุ่ม OK 
 4. หน้าจอ แนะนำการเข้าสู่เมนูภาพยนตร์ (Introduce New Experience of TV)
  ​รับชมภาพยนต์โดยการกดปุ่มนี้ (Watch On Demand Movies by using this button) > กดปุ่ม OK
  เข้าถึงข้อมูลรายการโปรดของท่านโดยการกดปุ่มขวา (See all your favorite Programs by right button) > กดปุ่ม OK
  เข้าถึงข้อมูลรายการ และช่องที่เกี่ยวข้องโดยการกดปุ่มล่าง (See more Related shows and Related channels by use down button) > กดปุ่ม OK
  สามารถเข้าถึงโปรแกรมทีวีโดยการกดปุ่มซ้าย (See TV Guides by use left button) > กดปุ่ม OK
  เข้าถึงข้อมูลรายการ และควบคุมทีวีโดยการกดปุ่ม OK (See program info and control live TV by use OK Button) > กดปุ่ม OK
  เพิ่มแอปพลิเคชั่นใหม่ในหน้าแรกโดยกดปุ่ม + (To add new apps to home screen, go to +) > กดปุ่ม OK > กดปุ่ม OK ค้างไว้ที่แอปพลิเคชั่นที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม OK > เลือก Add to Home Screen จากนั้นกดปุ่ม OK
 5. เมื่อพบหน้า Logo TrueID TV เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้งใหม่
  จากนั้นจะปรากฏรายการทีวี โดยจะพบช่อง ททบ.5 ซึ่งเป็นช่องที่ 1 ของผังรายการ > ที่มุมขวาล่างจะพบว่าแอปพลิเคชั่นต่างๆ จะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งอัตโนมัติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก