วิธีการใช้งานพังก์ชั่น Live TV ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

การเปลี่ยนช่องทีวี

 • ใช้ปุ่ม CH ขึ้น/ลง เลื่อนไปยังช่องที่ต้องการ เช่น กำลังชมช่อง 676 แล้วเลื่อนไปเลือก 677
 • รอสักครู่ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นช่องที่เลือกไว้ให้เอง

การหยุดชมชั่วคราว (time shift)

 • ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่นั้น แล้วกดปุ่ม OK จะพบ highlight ที่สัญลักษณ์ pause และกดปุ่ม OK อีกครั้ง จะเป็นการหยุดช่องรายการที่กำลังรับชมอยู่ชั่วคราว
  และฟังก์ชั่น time shift จะทำงาน
 • ถ้าต้องการดูต่อให้ยังคง highlight ที่สัญลักษณ์ pause แล้ว กดปุ่ม OK อีกครั้ง (โดยการรับชมนี้ยังอยู่ในฟังก์ชั่น time shift คือจะไม่ใช่เวลาของการถ่ายทอดสดจริง)
 • ถ้าต้องการรับชมรายการแบบสด ให้กดปุ่มขวา ไปที่ ดูสด แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง ก็จะเป็นการกลับมารับชมรายการถ่ายทอดสด ตามรางเวลาของช่องนั้นๆ
  การหยุดรับชมชั่วคราว สามารถทำได้เฉพาะบางช่องเท่านั้น

การเปลี่ยนภาษาเสียง

 • ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่นั้น แล้วกดปุ่ม OK กดปุ่มขวา เลื่อนไปยังเมนูแรกด้านขวา สามารถเปลี่ยนภาษาได้ (ขึ้นอยู่กับช่องที่รับชมว่ามีการออกอากาศแบบ 2 ภาษาหรือไม่)

การปรับคุณภาพการรับชม

 • ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่นั้น แล้วกดปุ่ม OK กดปุ่มขวา เลื่อนไปยังเมนูที่ 2 ทางขวา รูปเฟือง แล้วกดปุ่ม OK จะสามารถปรับคุณภาพของการรับชมได้

การเพิ่ม/ลบ ช่องรายการโปรด

 • ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่นั้น แล้วกดปุ่ม OK กดปุ่มขวา เลื่อนไปยังเมนูที่ 3 ทางขวา เมนูรูปดาว แล้วกดปุ่ม OK จะพบขอความที่หน้าจอว่า เพิ่มช่องโปรด (Channel added to favorite)
 • ขณะยังอยู่ที่ เมนูรูปดาว แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง จะเป็นการ ยกเลิกช่องโปรด (Channel removed from favorite)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก