วิธีติดตั้ง App จาก Google Play Store ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) แล้วกดปุ่ม OK
  3. กดปุ่มทิศทางลงไปยังแถวแอปพลิเคชั่น และกดปุ่มทิศทางขวาไปยังเมนูบวก + แล้วกดปุ่ม OK
  4. เลือกแอปพลิเคชั่นอื่นๆ (Get more apps) แล้วกดปุ่ม OK
  5. จะพบหน้าหลักของ Google Play Store, กดปุ่มทิศทางเลื่อนหา App ที่ต้องการ
  6. กดปุ่ม OK ที่ App ที่ต้องการ > เลือก ติดตั้ง (Install) แล้วกดปุ่ม OK
  7. จากนั้นระบบจะทำการติดตั้งตามลำดับในภาพ หลังจากติดตั้งเสร็จ ให้เลือก เปิด (Open) แล้วกดปุ่ม OK จะแสดงหน้าจอหน้า App นั้นขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก