วิธีการใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

ปุ่ม Guide (Guide button)

 • จะพบหน้าผังรายการทีวีทั้งหมด โดยผังรายการจะมีเฉพาะบางช่องเท่านั้น

ปุ่ม Power (Power button)

 • กด 1 ครั้ง จะเป็นการ ปิด - เปิดเครื่อง
 • กดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะพบ pop up ให้เลือก ปิดเครื่อง (Power off) หรือ รีสตาร์ท (Restart)

ปุ่ม Movie (Movie button)

 • จะพบหน้าของหนังทั้งหมด บางตามหมวดหมู่ด้านซ้ายมือ

ปุ่ม LiveTV (LiveTV button)

 • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางขึ้น จะเป็นทางลัดไปสู่ หน้า Movie
 • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางลง จะเป็นการแนะนำ รายการประเภทเดียวกันกับที่ชมอยู่
 • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางซ้าย จะเป็นทางลัดไปสู่ หน้าจอผังรายการ (Guide)
 • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางขวา จะเป็นทางลัดไปสู่หน้าจอ รายการที่ชมค้างไว้ (Continue watching)

ปุ่ม Voice Search (Voice Search button)

 • รับคำสั่งเสียงโดยอ้างอิงจากภาษาเมนู เช่น เมนูภาษาไทย : ผลของคำที่ค้นหาจะเป็นภาษาไทย, เมนูภาษาอังกฤษ : ผลของคำที่ค้นหาจะเป็นภาษาอังกฤษ

ปุ่ม Home (Home button)

 • เป็นทางลัดไปสู่หน้าต่างหลักของการทำงานบนระบบ Android แต่จะเป็นธีมในแบบของ True โดยรวมเอาฟังก์ชั่นต่างๆ ไว้ด้วยกันเช่น Login TrueID,
  ​เมนูตั้งค่าระบบ Android, ภาพยนต์, ซีรีย์ เป็นต้น

ปุ่ม Vol (Vol button)

 • ปุ่มสำหรับปรับระดับเสียง

ปุ่ม CH (CH button)

 • ปุ่มสำหรับเปลี่ยนช่องรายการทีวี โดยการแสดงลำดับช่องรายการบนจอ จะเรียงตั้งแต่น้อยไปมาก
 • หากกดปุ่มขึ้น จะเห็นตำแหน่งช่องที่เลือกเลื่อนลงไปเรื่อยๆ ​หากกดปุ่มลง จะเห็นตำแหน่งช่องรายการที่เลือกเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ

ปุ่ม Play/Pause (Play/Pause button)

 • ใช้หยุดรายการชั่วคราว (time shift) สำหรับการชมทีวี และภาพยนตร์

ปุ่ม Mute (Mute button)

 • ใช้สำหรับตัดเสียงขณะรับชม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก