VDO วิธีแก้ปัญหาอาการไม่มีภาพไม่มีเสียง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก