วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้ กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วย กดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือ กดเลขศูนย์ ค้างประมาณ 3 วินาที
  3. เลือกเมนู เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) แล้วกดปุ่ม OK
  4. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังหัวข้อ อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หากมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับ Router ไว้ จะพบข้อความว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected) พร้อมกับแสดง IP Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก