วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

การปิด - เปิด แบบ standby Mode

 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรล 1 ครั้ง เพื่อปิด ให้อยู่ในโหมด Standby (เครื่องจะไม่ Shutdown)
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และรับชมได้ทันที

การปิด - เปิด ด้วยปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง

 • กดปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง 1 ครั้งเพื่อปิด
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และหน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การรีสตาร์ทเครื่อง (Restart) ผ่านเมนู

 • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่ Remote
 • ที่หน้า Home ให้กด ปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกด ปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ 0 ค้างประมาณ 3 วินาที
 • เลื่อนไปที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device preferences) แล้วกดปุ่ม OK เลือก เกี่ยวกับ (About) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK จะพบหน้าจอให้ยืนยัน ให้เลือก รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK
 • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า กำลังปิดเครื่อง (Shutting down) หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การตั้งค่าโรงงาน (Reset)

 • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่ Remote
 • ที่หน้า Home ให้กด ปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกด ปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ 0 ค้างประมาณ 3 วินาที
 • เลือกเมนู รีเซ็ต (Reset) แล้วกดปุ่ม OK จะพบหน้าจอให้ยืนยัน ให้เลือก รีเซ็ต (Reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก ลบทุกอย่าง (Erase everything) แล้วกดปุ่ม OK หน้าจอจะแจ้งว่า รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
 • จากนั้นเครื่องจะ Reboot และกลับไปสู่หน้าจอการตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก