การติดตั้งใช้งานครั้งแรก กล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

การตั้งค่าอุปกรณ์

 1. หลังจากต่ออุปกรณ์เรียบร้อยจะพบหน้าจอเข้าสู่ Android TV
 2. จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการ Pair Bluetooth ระหว่าง Remote กับกล่อง TrueID TV หากเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอจะแจ้งว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)
 3. ใช้ปุ่มทิศทางขึ้น-ลง เลือกภาษาเมนู ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK


การ Login Gmail วิธีลงชื่อเข้าใช้ มี 3 แบบ ดังนี้ (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง)
ใช้คำสั่งเสียงผ่าน Android Smart Phone

 1. เลือก ต่อไป (Continue) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท กรณีเป็น Smart Phone OS อื่นๆ ให้เลือก ข้าม (Skip) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 2. หน้าจอจะแนะนำให้ไปใช้คำสั่งเสียง เพื่อทำการตั้งค่าผ่าน Android Smart Phone ((Quick Setup))
 3. ที่ Android Smart Phone ให้พูดว่า “OK Google , ตั้งค่าอุปรกรณ์” จะพบหน้า “เริ่มต้นใช้งาน” ให้กดปุ่ม ถัดไป (Next)
 4. จากนั้นจะพบหน้าจอตามลำดับ
 5. เมื่อระบบ Android จับคู่การตั้งค่าได้แล้ว จะแสดงรหัสยืนยันที่เหมือนกัน ขึ้นมาให้ทั้งบนหน้าจอทีวี และ Android Smart Phone ให้กด ถัดไป (Next) ที่ Android Smart Phone
 6. จากนั้นระบบ Android จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับกล่อง TrueID TV ด้วยชื่อสัญญาณ Wi-Fi เดียวกับที่ Android Smart Phone เชื่อมต่ออยู่ ให้แตะที่ชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ Android Smart Phone เชื่อมต่ออยู่
 7. การคัดลอก และเลือกบัญชี Google
 8. จากนั้นหน้าจอจะแจ้งชื่อบัญชีที่เราเลือกไว้
 9. ระบบ Android จะทำการคัดลอกบัญชีจนเสร็จสิ้น กดปุ่ม ปิด (Close)
 10. เสร็จสิ้นการลงชื่อเข้าใช้ในรูปแบบที่ 1 (Success)

การ Login ผ่าน Browser

 1. จากหน้าแรกเลือก ข้าม (Skip) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 2. เลือก ลงชื่อเข้าใช้ (Sign in) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 3. เลือก ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ (Use your phone or computer) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 4. ที่หน้าจอทีวี จะมีรหัส ขึ้นมาให้
  ไปที่ โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ เปิด Browser แล้วพิมพ์ที่ช่อง Address ดังนี้ Adroidtv.com/setup และกด Enter
  พิมพ์รหัสที่จอทีวีให้มา ลงบนหน้า Browser และกด ต่อไป (Continue)
 5. หน้าจอจะให้เลือกบัญชี Google และ กดปุ่ม SIGN IN
 6. กระทั่งหน้าจอทีวี แจ้งว่า สำเร็จ (Success)

การ Login โดยใช้รีโมท พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของบัญชี Google ด้วยตัวเอง

 1. จากหน้าแรก เลือก ข้าม (Skip) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 2. เลือก ใช้รีโมท (Use remote) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 3. กรอกชื่อ Email ของ Gmail, เสร็จแล้วเลื่อนไปยังลูกศรขวาล่างที่หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 4. ให้กรอกรหัสผ่าน Email ของ Gmail, เสร็จแล้วเลื่อนไปยังลูกศรขวาล่างที่หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท

หน้า ข้อกำหนดในการให้บริการ ของ Google

 • เลือก ยอมรับ (Accept) แล้วกดปุ่ม OK

ตั้งค่าให้ Google ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์

 • สามารถเลือก ใช่ (Yes) หรือ ไม่ (No) ก็ได้ ให้เลือก ใช่ (Yes) แล้วกดปุ่ม OK

ตั้งค่าเพื่อให้ Google ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ Android

 • สามารถเลือก ใช่ หรือ ไม่ ก็ได้ (ใช่ คือ เพื่อส่งปัญหาในการใช้งานให้ Google) ให้เลือก ใช่ (Yes) แล้วกดปุ่ม OK

การเปิดการใช้งานคำสั่งเสียง

 1. เลือก ต่อไป (Continue) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 2. เลือก ต่อไป (Continue) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 3. เลือก เปิด (Turn on) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท

การตั้งชื่ออุปกรณ์

 • ใช้ปุ่มทิศทาง ขึ้น-ลง เลือกชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK

การเลือก Application ที่ Google Play เสนอให้ติดตั้ง

 • ทำเครื่องหมายถูกหน้า App ที่ต้องการใช้งาน เลือก ต่อไป (Continue) แล้วกดปุ่ม OK

หน้าจอแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

 1. หน้าจอ ยินดีต้อนรับสู่ Android TV กดปุ่ม OK
 2. หน้าจอ แนะนำ Google Play กดปุ่ม OK
 3. หน้าจอ แนะนำ Google Assistant กดปุ่ม OK
 4. หน้าจอแนะนำ Chrome Cast กดปุ่ม OK
 5. หน้าจอ แนะนำการเข้าสู่เมนูภาพยนตร์ ได้โดยการกดปุ่มทิศทางขึ้น (ขณะกำลังชม Live TV) กดปุ่ม OK
 6. หน้าจอ แนะนำการเข้าสู่เมนูรายการโปรด ได้โดยการกดปุ่มทิศทางขวา (ขณะกำลังชม Live TV) กดปุ่ม OK
 7. หน้าจอ แนะนำการเปิดดูช่อง หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กำลังารับชม โดยกดปุ่มทิศทางลง (ขณะกำลังชม Live TV) กดปุ่ม OK
 8. หน้าจอ แนะนำการใช้ทางลัดเข้าสู่เมนูโปรแกรมทีวี หรือผังรายการ โดยกดปุ่มทิศทางซ้าย (ขณะกำลังชม Live TV) กดปุ่ม OK
 9. หน้าจอ แนะนำการควบคุมการรับชมรายการสด โดยกดปุ่ม OK ระหว่างรับชมรายการสด กดปุ่ม OK
 10. หน้าจอ แนะนำการเพิ่มแอปพลิเคชั่นใหม่ในหน้าแรก โดยการกดปุ่ม + จากนั้นกดปุ่ม OK
 11. กดปุ่ม OK ค้างไว้ที่แอปพลิเคชั่นที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม OK
 12. เลือก Add to Home Screen จากนั้นกดปุ่ม OK, เลือก เสร็จสิ้น และกดปุ่ม OK


การ Login TrueID วิธีลงชื่อเข้าใช้ มี 3 แบบ ดังนี้ (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง)
Login ด้วยบัญชีทรูไอดี (มี TrueID อยู่แล้ว)

 1. เลือก บัญชีทรูไอดี (TrueID Account) จากนั้นกดปุ่ม OK
 2. พิมพ์ TrueID เสร็จแล้วเลื่อนไปที่สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก จากนั้นกดปุ่ม OK
 3. พิมพ์รหัสผ่าน เสร็จแล้วเลื่อนไปที่ สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก จากนั้นกดปุ่ม OK

สมัครสมาชิก (สำหรับยังไม่เคยมี TrueID)

 1. เลือก สมัครสมาชิก (Register) จากนั้นกดปุ่ม OK
 2. ให้ใช้มือถือ Scan QR code เพื่อ Download App แล้วลงทะเบียน TrueID ผ่าน App หลังจากนั้นมาเลือกที่ ดำเนินการต่อเพื่อเข้าสู่ระบบ (Continue to Login) จากนั้นกดปุ่ม OK
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย รหัสคิวอาร์ ของทรูไอดี

เลือก รหัสคิวอาร์ของทรูไอดี (TrueID TV QR Code) จากนั้นกดปุ่ม OK

 • เปิดแอแพลิเคชั่นทรูไอดี แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ TrueID เรียบร้อย

 1. จะพบหน้าจอ Logo TrueID TV
 2. เลือก Profile (Who’s watching?)
  กรณีเลือก Profile บัญชี Gmail จะพบกับเนื้อหาทั้งหมดของกล่อง
  กรณีเลือก Kids Mode จะพบกับเนื้อหารายการสำหรับเด็ก
  สามารถสร้าง Profile ใหม่ได้

หน้าจอจะกล่าวต้อนรับ หร้อมแสดงชื่อบัญชีที่เลือกไว้ และเข้าสู่รายการทีวี เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าใช้งานครั้งแรก
โดยผู้ใช้งานจะดำเนินการในขั้นตอนทั้งหมดนี้กรณี ใช้งานกล่องครั้งแรก (First Install) หรือหากมีการคืนค่าโรงงานของกล่อง (Factory Reset)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก