วิธีการเชื่อมต่อและตรวจสอบสถานะ Wi-Fi กล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

 1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า : กดปุ่ม Home > ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท (หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง)
 2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต (Network and Internet) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 3. การเปิด Wi-Fi : กดปุ่ม OK ที่รีโมท สัญลักษณ์ด้านขวา เป็นสีฟ้า แสดงสถานะว่า เปิดใช้งาน Wi-Fi
 4. การปิด Wi-Fi : กดปุ่ม OK ที่รีโมท สัญลักษณ์ด้านขวา เป็นสีเทา แสดงสถานะว่า ปิดใช้งาน Wi-Fi
 5. การเชื่อมต่อ Wi-Fi :
  ใช้ปุ่มทิศทางเลือกชื่อสัญญาณ ที่ต้องการใช้งาน และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  ใส่รหัสผ่าน โดยกดปุ่มตัวเลข หรือใช้ปุ่มทิศทางเลือกตัวอักษร ตามรหัสที่ตั้งไว้
  กรอกเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปที่สัญลักษณ์ Enter ที่มุมขวาล่างของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
  จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อย ที่ชื่อสัญญาณ จะแสดงข้อความว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)
 6. การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi: เลือกชื่อสัญญาณที่เชื่อมต่อแล้ว และกดปุ่ม OK ที่รีโมท จะพบสถานะการเชื่อมต่อ
 7. การลบชื่อสัญญาณ Wi-Fi : เลือกชื่อสัญญาณที่เชื่อมต่อแล้ว และกดปุ่ม OK ที่รีโมท ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนลงไปที่ ไม่จำเครือข่าย (Forget network)
  และกดปุ่ม OK ที่รีโมท เลือก ตกลง (OK) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท จากนั้นหน้าจอจะแสดงชื่อสัญญาณ และสถานะว่า ไม่ได้ชื่อมต่อ (Not connect)
 8. การทดสอบความเร็ว: กดปุ่ม Back ที่รีโมท แล้วใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนลงไปที่ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Test Internet Connection) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  รอประมาณ 30 วินาที กล่องจะทำการทดสอบความเร็ว และแสดงผล โดยหัวข้อด้านบบ จะแสดงสัญลักษณ์ Wi-Fi และชื่อสัญญาณ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก