วิธีการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN กล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

  1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า : กดปุ่ม Home > ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท (หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง)
  2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต (Network and Internet) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  3. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่หัวข้อ อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หากมีการเชื่อมต่อสาย LAN ไว้ จะพบข้อความว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)
  4. การทดสอบความเร็ว : ให้กดปุ่ม Back ที่รีโมท แล้วใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนลงไปที่ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Test Internet Connection) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  5. รอประมาณ 30 วินาที กล่องจะทำการทดสอบความเร็ว และแสดงผล โดยหัวข้อด้านบบ จะแสดงว่าเป็นการเชื่อมต่อด้วย eth0 คือผ่านสาย LAN (การเชื่อมต่อผ่านสาย LAN ของกล่อง TrueID TV รองรับความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก