วิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน บนกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

 1. เข้าสู่หน้าจอการหลัก กดปุ่ม Home ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ แถวแอปพลิเคชัน (Application) และเลือก Google Play Store
 2. หรือเข้าหน้าแอพเพิ่มเติม โดยกดปุ่ม Home ค้างไว้ ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่แถวแอปพลิเคชัน (Application) และเลือก แอปพลิเคชันอื่นๆ (Other app)
 3. วิธีค้นหาแอป :
  ใช้คำสั่งเสียง โดยเลื่อนไปที่สัญลักษณ์รูปไมโครโฟน แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นพูดใส่รีโมทตรงกลางระหว่าง ปุ่ม Guide และ Power
  พิมพ์ด้วย keyboard : ใช้ปุ่มทิศทางเลือกตัวอักษรที่ต้องการค้นหา จากนั้นเลื่อนไปที่สัญลักษณ์ แว่นขยาย มุมขวาล่างของ keyboard แล้วกดปุ่ม OK
 4. ใช้ปุ่มทิศทางที่รีโมท เลื่อนไปยังแอปที่ต้องการ และกดปุ่ม OK
 5. โดยหน้าจอจะ Highlight ที่คำว่าติดตั้ง (Install) ให้กดปุ่ม OK ที่รีโมท
 6. จะพบหน้าจอแจ้งให้ เชื่อมต่อเกมแพด (Connect a gamepad) ให้กดต่อไป (continue)
 7. หลังจากทำการโหลดและติดตั้งเรียบร้อย จะพบปุ่ม เปิด (Open) และสามารถเข้าสู่แอปได้ทันที
 8. ครั้งถัดไปสามารถเข้าสู่แอปได้โดย:
  กดปุ่ม Home (หรือกดปุ่ม Home ค้างเพื่อเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ได้ทันที)
  ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่แถวแอปพลิเคชัน (Application) และเลื่อนไปขวาสุด ที่กรอบเครื่องหมาย + และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 9. โดยที่แอปที่ติดตั้งแล้ว จะถูกเก็บไว้ที่หน้ารวมแอปพลิเคชัน