การตั้งค่า LNB ของ Skyworth HD ระบบ CKU-Band Duo (LNB Universal+C)

 1. กดปุ่ม "MENU" ที่รีโมทคอนโทรล
 2. กดปุ่ม "ขวา" 3 ครั้ง เพื่อไปสู่ "ตั้งค่าติดตั้ง"
 3. เข้าเมนู "การตั้งค่า LNB" แล้วกดปุ่ม OK
 4. กดปุ่มหมายเลข 2321 แล้วกดปุ่ม OK
 5. เลือกตั้งค่าสัญญาณ ดังนี้
  • ดาวเทียม เลือก THAICOM(KU)
  • ไฟเลี้ยง LNB เลือก เปิด
  • ประเภท LNB เลือก ยูนิเวอร์แซล
  • ความถี่ LNB เลือก 09750/10600 หรือ 09750/10750
  • 22 KHz Tone เลือก 22K
  • DISEqC1.0 เลือก พอร์ท A
  • ทรานสปอนเดอร์ เลือก TP1 12438
  • ความแรงสัญญาณ 0-100%
  • คุณภาพสัญญาณ 0-100%
  • หมายเหตุ:
   • กรณีที่ต่อผ่าน DISEqC Switch เลือก พอร์ท C หรือ พอร์ทที่ติดตั้งไว้
   • กรณีที่ต่อผ่าน IPM (จานส้ม),PSI OK (จานดำทึบ) ส่วนใหญ่ เลือกการตั้งค่าความถี่ 09750/10600
   • กรณีที่ต่อผ่าน DTV (จานเหลือง) ,Smart (จานน้ำเงิน) ส่วนใหญ่ เลือกการตั้งค่าความถี่ 09750/10750
 6. ตั้งค่าสัญญาณ ดังนี้
  • ดาวเทียม เลือก THAICOM(C)
  • ไฟเลี้ยง LNB เลือก เปิด
  • ประเภท LNB เลือก มาตรฐาน
  • ความถี่ LNB เลือก 05150
  • 22 KHz Tone เลือก 22K
  • DISEqC1.0 เลือก พอร์ท A
  • ทรานสปอนเดอร์ เลือก TP1 3880
  • ความแรงสัญญาณ 0-100%
  • คุณภาพสัญญาณ 0-100%
  • หมายเหตุ:
   • กรณีที่ต่อผ่าน DISEqC Switch เลือก พอร์ท C หรือ พอร์ทที่ติดตั้งไว้
   • ทรานสปอนเดอร์ C Band มีทั้งหมด TP1-54
 7. หากตั้งค่าได้สัญญาณตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้กดปุ่ม Back กลับเมนูก่อนหน้า
 8. เข้าเมนู การค้นหาช่องสัญญาณ แล้วกดปุ่ม OK
 9. กดปุ่มหมายเลข 2321 แล้วกดปุ่ม OK
 10. เลื่อนมาแถบมาที่ประเภทการค้นหา เลือก ค้นหาเครือข่าย จะมีคำสั่ง ค้นหา ขึ้นมาด้านล่าง
 11. กดปุ่ม สีแดง ที่รีโมท
 12. สัญญาณเครื่องญาณจะ scan สัญญาณให้โดยอัตโนมัติและจะแสดงการค้นหา
  • หมายเหตุ:
   • ในการค้นหาช่องรายการนั้นแถบแสดงความคืบหน้าจะค้างที่ 0% ประมาณ 40 วินาที
   • หลังจากนั้นจะทำการค้นหาช่องรายการทั้งหมดจนครบ 100% ใช้เวลาประมาณ 1 นาที 20 วินาที พร้อมรับสัญญาณ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก