ทำไมสัญญาณเสียงในแต่ละช่องรายการไม่เท่ากัน

ในการส่งสัญญาณภาพและเสียงที่ได้รับจากช่องรายการต่างประเทศ ทรูวิชั่นส์จะมีระบบ Master control ที่ควบคุมคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง ก่อนส่งออกอากาศทุกๆ ช่องรายการอยู่แล้ว ดังนั้น สามารถมั่นใจได้ว่า ทางทรูวิชั่นส์ทำการปรับจูนสัญญาณเสียงในแต่ละช่องรายการ ให้มีความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ก่อนแพร่ภาพไปยังสมาชิก แต่เนื่องจากสัญญาณเสียงที่ได้รับในแต่ละช่องรายการนั้น มีการส่งสัญญาณมาไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ระดับเสียงที่ออกอากาศ มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions DSTV VDO วิธีแก้ปัญหาอาการหน้าจอเป็นสีดำหรือสีฟ้า VDO วิธีแก้ไขกล่องทรู พบปัญหา CA1, CA2 VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions CATV VDO วิธีการตรวจระดับคุณภาพสัญญาณกล่องทรูดิจิตอล เอชดี เมื่อติดตั้งกับจาน KU Band