ถ้าต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์รับสัญญาณหลายวัน จะมีผลต่ออุปกรณ์รับสัญญาณหรือไม่

ในกรณีที่ถอดปลั๊กไฟฟ้าของอุปกรณ์รับสัญญาณออก เมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์ใหม่ เครื่องรับสัญญาณจะทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานใหม่ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถรับชมสัญญาณภาพได้ในทันที โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 นาที ถึงจะรับชมสัญญาณได้ตามปกติ

แต่ถ้าในขณะที่เครื่องกำลังการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ แล้วพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น กับส่วนใดๆ ของเครื่องรับสัญญาณ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์รับสัญญาณไม่สามารถทำงานได้ เครื่องรับสัญญาณจะปรากฎข้อความแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น หรือหากยังไม่สามารถรับชมภาพได้ ให้ส่งสัญญาณซ้ำ E16 โดยสามารถขอส่งได้จากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ โทร. 0-2900-9119

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีสัญญาณภาพเกิดขัดข้อง วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ CA14 กล่อง SKYWORTH วิธีแก้ปัญหาหากล่องทรูวิชั่นส์ หน้าจอขึ้น E017-0 วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ CA4 กล่อง SKYWORTH VDO 5 ขั้นตอนง่ายๆ แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียง