การตั้งค่าเดิมจากโรงงาน กล่องรับสัญญาณ Samsung HS-1000C

  1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู การติดตั้ง (Installation) จากนั้นกดปุ่ม OK
  3. เลือกเมนู การติดตั้ง (Installation) จากนั้นกดปุ่ม OK
  4. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู ระบบ (System) และกดปุ่ม OK
  5. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน (Reset to defaults) จากนั้นกดปุ่ม OK
  6. ใส่รหัสผ่าน (Enter your pin code) 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)
  7. จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ กด ตกลง (OK)  จากนั้นกดปุ่ม OK
  8. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย ที่หน้าจอจะปรากฏให้เลือกภาษาของเมนู > เลือก ภาษาไทย (Thai) จากนั้นกดปุ่ม OK
  9. หลังจากนั้นที่หน้าจอโทรทัศน์ จะทำการค้นหาช่องรายการทีวีและช่องรายการวิทยุ
  10. จากนั้นจะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการล็อค (Lock) ช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ Samsung HS-1000C วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของกล่องรับสัญญาณ Samsung HS-1000C รูปและรายละเอียดของกล่องรับสัญญาณ Samsung HS-1000C