วิธีถอนการติดตั้ง App กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) แล้วกดปุ่ม OK
  3. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังแถวแอปพลิเคชั่น และกดปุ่มทิศทางขวา ไปยังเมนูบวก + แล้วกดปุ่ม OK
  4. เลือก App ที่จะถอนการติดตั้ง กดปุ่ม OK ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มทิศทางขึ้นและเลือก ถอนการติดตั้ง (Uninstall) จากนั้นกดปุ่ม OK
  5. เลือก ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นจะมีข้อความแจ้ง ถอนการติดตั้งเสร็จแล้ว (Uninstall finished) หมายถึง App ถูกถอนการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการแก้ไขกรณีใช้งาน Remote ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้ วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV ขั้นตอนการใช้รหัส Promotion Code บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีการใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีติดตั้ง Keyboad ภาษาไทย บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV