วิธีการตรวจสอบและอัพเดทเฟิร์มแวร์ กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่ Remote
  2. ที่หน้า Home ให้กด ปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกด ปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ 0 ค้างประมาณ 3 วินาที
  3. เลื่อนไปที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device preferences) แล้วกดปุ่ม OK
  4. เลือก เกี่ยวกับ (About) แล้วกดปุ่ม OK
  5. คลิกที่ การอัพเดตระบบ (System Update) แล้วกดปุ่ม OK
  6. กรณีที่มีการอัพเดทไปแล้ว หน้าจอจะแจ้ง ระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว (Your system is up to date) ให้กดปุ่มย้อนกลับ
  7. กรณีที่มีเฟิร์มแวร์ใหม่ จะแสดงเวอร์ชั่นใหม่ให้เห็น ให้เลือก ดาวน์โหลด (Download) แล้วกดปุ่ม OK เพื่อดาวน์โหลด
  8. กลับมาที่หน้า เกี่ยวกับ (About) เลื่อนลงไปที่หัวข้อ บิวด์ (Bulid) แล้วดูเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ ตามตำแหน่งในภาพ

Was this helpful?

Very bad Very Good

Related topics

วิธีแก้ไขปัญหาปิดกล่อง TrueID TV แล้วทีวีปิดตาม กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) การจัดการอุปกรณ์รับชม ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)