วิธีแก้ไขปัญหาปิดกล่อง TrueID TV แล้วทีวีปิดตาม กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้ กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วย กดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (Settings) หรือกดเลขศูนย์ ค้างประมาณ 3 วินาที
  3. เลื่อนลงไปที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  4. เลื่อนลงไปที่ Advance options และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  5. เลื่อนลงไปที่ HDMI CEC ให้ปิด จากนั้นกดปิดสวิทซ์ที่หลังกล่อง และเปิดใหม่ และทดสอบกด Power ที่รีโมทดูว่าทีวียังปิดตามหรือไม่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการตรวจสอบและอัพเดทเฟิร์มแวร์ กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) การจัดการอุปกรณ์รับชม ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)