How to view e-Bill True Online Bill


เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลูกค้าทรูออนไลน์ สามารถเปิดดูบิลออนไลน์ True e-Bill ได้ง่ายๆ ผ่าน sms ไม่ต้องรอรับบิลกระดาษทางไปรษณีย์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนการเปิดดูบิลออนไลน์ True e-Bill ผ่าน SMS สำหรับบิล ทรูออนไลน์ มีดังนี้

  1. รับข้อความ SMS จาก TrueBill แล้วกดลิงก์จาก SMS
  2. กดปุ่ม ดูใบแจ้งค่าบริการ
  3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกด ยืนยัน
  4. ระบบจะแสดงหน้าบิลเสมือนบิลกระดาษ
  5. สามารถดูยอดที่ต้องจ่ายและวันครบกำหนดได้เลย
  6. หากต้องการจ่ายบิล หรือเช็กยอดการใช้งานล่าสุด ผ่านทรู ไอเซอร์วิส สามารถกลับมาที่ SMS แล้วกดลิงก์ หรือ คลิกที่นี่

ดูวิธีการคำนวณและรายละเอียดของค่าบริการบิลแรก คลิก

 

Was this helpful?

Very bad Very Good

Related topics

Example of True Online Invoice - Normal Bill TrueOnline Payment Channel Example of True Online Invoice - First Bill Image Example of True Online Invoice - Changing Package Contact TrueShop every branches via Line and Facebook