การตั้งค่า Wi-Fi บน Skyworth GN542VF

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter โดย User = admin / Password = กรอกข้อมูลตามรูปที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Status เลือกไปที่ Network
 3. การตั้งค่า WLAN 2.4G : เลือกเมนู WLAN 2.4G ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Enable คือ ปิด - เปิด สัญญาณ Wi-Fi
  • Mode คือ เลือก Mode ของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 802.11b/g/n
  • Channel คือ เลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิม คือ Auto
  • SSID คือ ชื่อสัญญาณ Wi-Fi
  • Bandwidth (MHz) คือ เลือกความกว้างของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 20
  • Associate Number คือ จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 32 เครื่อง
  • SSID Enable คือ ปิด - เปิด ชื่อสัญญาณ
  • RF Output Power คือ เพิ่มระดับกำลังส่งสัญญาณ ค่าเดิม คือ Standard
  • WPS Enable คือ ปิด - เปิด WPS
  • WPS Mode คือ เลือก Mode WPS
  • Security Setting คือ เลือกประเภทของรหัสสัญญาณ Wi-Fi
  • Pre-Shared Key (PSK) คือ ตั้งรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi
 4. การตั้งค่า WLAN 5G : เลือกเมนู WLAN 5G ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Enable คือ ปิด - เปิด สัญญาณ Wi-Fi
  • Mode คือ เลือก Mode ของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 802.11a/n/ac
  • Channel คือ เลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิม คือ Auto
  • SSID คือ ชื่อสัญญาณ Wi-Fi
  • Bandwidth (MHz) คือ เลือกความกว้างของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 80
  • Associate Number คือ จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 32 เครื่อง
  • SSID Enable คือ ปิด - เปิด ชื่อสัญญาณ
  • RF Output Power คือ เพิ่มระดับกำลังส่งสัญญาณ ค่าเดิม คือ Standard
  • WPS Enable คือ ปิด - เปิด WPS
  • WPS Mode คือ เลือก Mode WPS
  • Security Setting คือ เลือกประเภทของรหัสสัญญาณ Wi-Fi
  • Pre-Shared Key (PSK) คือ ตั้งรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก