การตั้งค่าและการใช้งาน WiFi บนเครือข่าย .@ TrueMove H

 • วิธีเชื่อมต่อใช้งาน Wi-Fi แบบอัตโนมัติ เลือกเครือข่ายชื่อ “ .@ TrueMove H” (สำหรับลูกค้าแพ็กเกจรายเดือนต่อเนื่อง)
 • บริการล็อคอินอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้แพ็กเกจ Wi-Fi แบบไม่จำกัด (Unlimited)
 • สำหรับผู้ที่ไม่มีแพ็กเกจ Wi-Fi หรือมีแพ็กเกจแบบจำกัดชั่วโมง จะคิดค่าบริการ Wi-Fi อัตรานาทีละ 1 บาท
 • กรณีต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย .@ TrueMove H
  • iOS: เลือก .@ TrueMove H กด i  เลือกปิด Auto Join (on/off การใช้งาน Wi-Fi อีกครั้ง)
  • Android: เลือก .@ TrueMove H กดค้าง เพื่อ Forget this Network

สำหรับลูกค้า (iOS Version 10.3.1 ขึ้นไป)

 1. เมนูการตั้งค่า Settings เลือก Wi-Fi
 2. ค้นหาสัญญาณเครือข่ายชื่อ “ .@ TrueMove H” สามารถใช้งาน TrueMove H Wi-Fi ได้ทันที *ในกรณีที่เครื่องถามหา Username และ Password กรุณาตรวจสอบ iOS Version หากเป็น iOS ที่ต่ำกว่า Version 10.3.1 ให้ทำการ Update Software*
 3. ในกรณีที่ iOS Version ต่ำกว่า 10.3.1 สามารถติดตั้งที่เครื่อง โดยระบุ Username และ Password
  -  กรอก Username และ Password แล้วกด Join (กรณียังไม่มี Username และ Password กด *871*4# กดโทรออก ระบบจะส่ง Username และ Password ให้ทาง SMS)
  -  กด Trust สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ทันที

สำหรับลูกค้า (Android Version 2.1 ขึ้นไป)

 1. เมนูการตั้งค่า Settings เลือก Wi-Fi
 2. ค้นหาสัญญาณเครือข่ายชื่อ “ .@ TrueMove H” และกดเพื่อตั้งค่า
 3. เลือกวิธี EAP method เป็น SIM (EAP method ให้ Slide เลื่อนขึ้นไปบนสุด)
 4. กดปุ่ม เชื่อมต่อ (CONNECT)
 5. ในกรณีที่เครื่องไม่รองรับการใช้งานแบบ SIM ให้ติดตั้งแบบใส่ Username และ Password (กรณียังไม่มี Username และ Password กด *871*4# กดโทรออก ระบบจะส่ง Username และ Password ให้ทาง SMS)

  -  เลือกวิธี EAP method เป็น PEAP

  -  กรอก Username ในช่อง Identity และ Password

  -  กดปุ่ม เชื่อมต่อ (CONNECT)

สำหรับเครื่อง Windows Phone ใช้บริการล๊อกอินอัตโนมัติแบบใช้ข้อมูลจาก SIM (EAP SIM)

 1. เข้า Settings เลือก WiFi
 2. เลือก เปิด Wi-Fi เป็น On
 3. กดค้างที่ SSID .@ TrueMove H ตั้งค่าที่ EAP Method เลือก SIM
 4. Wi-Fi Truemove H พร้อมใช้งาน

สำหรับเครื่อง Windows Phone ใช้บริการล๊อกอินอัตโนมัติแบบจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (EAP CERT)

 1. ไปที่เมนู Settings เลือก Turn On WiFi จากนั้นเชื่อมต่อ SSID .@ TrueMove H
 2. กด Yes
 3. ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของทรูไอดี เพื่อรับการติดตั้งอัตโนมัติ หากไม่ทราบกด *871*4# เพื่อรับรหัสผ่าน
 4. เชื่อมต่อสำเร็จ สัญญาณ Wi-Fi จะปรากฏที่หน้าจอ

ลูกค้าต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย .@ TrueMove H

 • iOS: เลือก .@ TrueMove H กด i  เลือกปิด Auto Join (on/off การใช้งาน Wi-Fi อีกครั้ง)
 • Android: เลือก .@ TrueMove H กดค้าง เพื่อ Forget this Network

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

ขั้นตอนการเลือกโหมดเครือข่าย สำหรับระบบ iOS ขั้นตอนการเลือกโหมดเครือข่าย สำหรับระบบ Android การใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .@ TRUEWIFI สำหรับ iPad (iOS 7) วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi เครือข่าย .@ TrueMove H