VDO วิธีแก้ปัญหากล่องรับสัญญาณ True Visions HD Plus I

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่­างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้อง­ต้นได้ด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใ­หม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ­ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีสัญญาณภาพเกิดขัดข้อง วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ CA14 กล่อง SKYWORTH วิธีแก้ปัญหาหากล่องทรูวิชั่นส์ หน้าจอขึ้น E017-0 วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ CA4 กล่อง SKYWORTH VDO 5 ขั้นตอนง่ายๆ แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียง