วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ CA14 กล่อง SKYWORTH

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีสัญญาณภาพเกิดขัดข้อง วิธีแก้ปัญหาหากล่องทรูวิชั่นส์ หน้าจอขึ้น E017-0 วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ CA4 กล่อง SKYWORTH VDO 5 ขั้นตอนง่ายๆ แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียง วิธีการแก้ไขกรณีใช้งานรีโมทคอนโทรลของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้