ลูกค้าธุรกิจ จ่ายบิลทรู ได้ที่ทรูช็อปใน 7-ELEVEN ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทรูบิสิเนสอาสาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธุรกิจ พร้อมให้บริการลูกค้านิติบุคคลชำระค่าบริการบิลกลุ่มทรูที่ ชำระทรูช็อปใน 7-ELEVEN ด้วย เงินสด บัตรเครดิต (ทุกสาขา) และเช็ค (เฉพาะ 125 สาขาในกรุงเทพฯ) โดยลูกค้าสามารถมาชำระค่าบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 – 17:00 น.

โดยมีขั้นตอนการชำระค่าบริการ ดังนี้

  1. เตรียมเอกสารที่สำคัญ ได้แก่ ใบแจ้งค่าบริการ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  2. ชำระค่าบริการได้ด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต หรือ เช็ค พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีทันที

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่แต่งตั้งทรูเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยสามารถชำระค่าบริการผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา และตามช่องทางดังนี้ คลิก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก