VDO ทำไมยอดเรียกเก็บสูงกว่าราคาแพ็กเกจที่คุณเลือกซื้อ

ทำไมยอดเรียกเก็บบิลแรกของทรูออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์ ถึงสูงกว่าราคาแพ็กเกจ ?

นั่นเพราะ ในบิลแรกจะมีค่าบริการ 2 รายการ

  • รายการที่ 1. คือ ยอดค่าบริการตั้งแต่วันที่ติตตั้ง ถึงวันตัดรอบบิล โดยคำนวณจากการนำราคาแพ็กเกจรายเดือน เฉลี่ยจำนวนวันเรียกว่า Prorate
  • รายการที่ 2. คือ ยอดค่าบริการายเดือน ซึ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน

เมื่อนำทั้ง 2 รายการมารวมกัน ทำให้ยอดบิลในเดือนแรกสูงกว่าราคาแพ็กเกจ และในบิลเดือนต่อๆไป ก็จะมียอดเรียกเก็บตามราตาแพ็กเกจที่ซื้อ

 

การคิดค่าบริการของ ทรูมูฟ เอช จะมีวิธีคิด แตกต่างจากทรูวิชั่นส์ และทรูออนไลน์ 

โดยคิดค่าบริการตามจำนวนวันที่ใช้งาน ตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ ถึงวันตัดรอบบิล

 

และสำหรับลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ อาจสงสัยว่าทำไมถึงมียอดเรียกเก็บถึง 2 รายการ ?

นั่นก็เพราะ เมื่อคุณเปลี่ยนแพ็กเกจระหว่างรอบบิล ก็จะมียอดเรียกเก็บค่าบริการของแพ็กเกจเดิม และแพ็กเกจใหม่ โดยคิดตามจำนวนวัน

  • แพ็กเกจเดิมนับจากวันเริ่มต้นรอบบิล ถึงวันก่อนเปลี่ยนแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจใหม่นับจากวันที่เปลี่ยนแพ็กเกจ จนถึงวันตัดรอบบิล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก