แจ้งโอนชำระค่าบริการ แบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งโอนเงินชำระค่าบริการ ลูกค้าทรูบิสิเนสสามารถแจ้งโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ https://truebusinessiservice.truecorp.co.th/  เมนู ลูกค้าโอนเงิน แนบหลักฐานและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

2 ขั้นตอนง่ายๆ

1. ลูกค้าแจ้งการโอนชำระค่าบริการที่เมนู ลูกค้าโอนเงิน แนบหลักฐานและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิกที่นี่

2. ส่งต้นฉบับหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายมาที่ เลขที่ 18 ทรูทาวเวอร์ ชั้น 19 หน่วยงานบัญชี-ภาษี

   ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (วงเล็บมุมซอง Biz Payment)

* การปรับลดยอดภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานการโอนผ่านระบบ และจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตามที่ลูกค้าระบุ

- รับใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งทันทีที่รับชำระเรียบร้อย

- รับใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ บริษัทฯจะจัดส่งภายใน 5 วันทำการ ตามที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

 

คู่มือการแจ้งโอนเงินชำระค่าบริการ คลิกที่นี่

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก