การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI HG8247H

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. ไปที่เมนู Forward Rules > Port Mapping Configuration > กดปุ่ม New
 3. ตั้งค่าดังนี้
  • Type : เลือก User-defined
  • Application : ไม่ต้องเลือก
  • Enable Port Mapping : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • Mapping Name : ตั้งชื่อหัวข้อที่ต้องการ
  • Internet Host : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward port
  • External Source IP Address ไม่ต้องใส่
  • กด Add
 4. หลังจากกดปุ่ม Add แล้ว ให้ตั้งค่าดังนี้
  • Protocol : เลือกตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
  • Internal Port number : ใส่ Port ที่ต้องการ Forward
  • External Port number : ใส่เหมือน Internal Port number
  • ถ้าต้องการตั้งค่าเพิ่มให้กดปุ่ม Add และตั้งค่าที่ต้องการ
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูล
  • ถ้าต้องการลบให้กดปุ่ม Delete
 5. หลังจากตั้งค่าแล้ว จะกลับมาหน้าแรก จะพบข้อมูลที่เราบันทึกไว้
 6. กรณีต้องการ ลบ Profile การ Forward Port : ทำเครื่องหมายถูกหน้า Profile ที่ต้องการ > กดปุ่ม Delete > จะพบ pop up ให้ยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบให้กด ตกลง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก