การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin และ Password = password และ กด Login
 2. คลิกเมนู Network
 3. ไปที่เมนู WLAN และเมนู Basic มีค่าที่สำคัญดังนี้
  • Wireless RF Mode = สำหรับ ปิด / เปิด การใช้งาน Wi-Fi
  • Mode = เลือกรูปแบบการใช้งาน Wi-Fi แนะนำให้เลือกอันสุดท้าย Mixed (b,g,n)
  • Country/Region = ควรเลือกเป็น United States of America
  • Channel = Default เป็น Auto
 4. คลิกที่เมนู WLAN และคลิกที่ SSID Setting ด้านซ้าย มีค่าที่สำคัญดังนี้
  • Choose SSID = สามารถเลือกได้ 4 ค่า คือ SSID1 – SSID4
  • Hide SSID = หากไม่ต้องการให้แสดง SSID ให้คนอื่นเห็น ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก
  • Enable SSID = คลิกถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • SSID Name = ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi
 5. คลิกที่เมนู WLAN และคลิกที่ Security ด้านซ้าย มีค่าที่สำคัญดังนี้
  • Choose SSID = เลือก SSID ที่ตั้งค่าไว้
  • Authentication Type = เลือกระบบความปลอดภัยที่ต้องการ
  • WPA Passphrase = ตั้งค่ารหัสตามต้องการ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก