การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin และ Password = password และ กด Login
 2. คลิกเมนู Network
 3. ไปที่เมนู WLAN และเมนู Basic มีค่าที่สำคัญดังนี้
  • Wireless RF Mode = สำหรับ ปิด / เปิด การใช้งาน Wi-Fi
  • Mode = เลือกรูปแบบการใช้งาน Wi-Fi แนะนำให้เลือกอันสุดท้าย Mixed (b,g,n)
  • Country/Region = ควรเลือกเป็น United States of America
  • Channel = Default เป็น Auto
 4. คลิกที่เมนู WLAN และคลิกที่ SSID Setting ด้านซ้าย มีค่าที่สำคัญดังนี้
  • Choose SSID = สามารถเลือกได้ 4 ค่า คือ SSID1 – SSID4
  • Hide SSID = หากไม่ต้องการให้แสดง SSID ให้คนอื่นเห็น ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก
  • Enable SSID = คลิกถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • SSID Name = ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi
 5. คลิกที่เมนู WLAN และคลิกที่ Security ด้านซ้าย มีค่าที่สำคัญดังนี้
  • Choose SSID = เลือก SSID ที่ตั้งค่าไว้
  • Authentication Type = เลือกระบบความปลอดภัยที่ต้องการ
  • WPA Passphrase = ตั้งค่ารหัสตามต้องการ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wireless ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ ZTE F668 การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าการตั้งค่า ของ ZTE F668 การตั้งค่าเปิด – ปิด Wireless ตามเวลา บน ZTE F668