การตรวจสอบหน้า LAN สำหรับ ZTE F668

  1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin และ Password = password และ กด Login
  2. คลิกเมนู Network
  3. ไปที่เมนู LAN และเมนู DHCP Server จะแสดงดังรูป (Allocated Address จะหมายถึงเครื่อง clients ที่เข้ามาเชื่อมต่อด้วย)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก