การตั้งค่า Wireless Security บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20

 1. เปิด Browser และพิมพ์ที่ช่อง Address เป็น http://192.168.0.1 แล้ว Enter Username เว้นว่างไว้ และพิมพ์ Password = admin แล้วคลิก OK
 2. คลิกที่แถบ Wireless > ที่หัวข้อ Radio ทำการตรวจสอบค่าต่างๆ
  • หัวข้อ Interface -> สำหรับ ปิด – เปิด ใช้งาน Wireless
 3. Primary Network สำหรับตั้งค่า SSID Security ของ Wireless ทำการตรวจสอบค่าดังนี้
  • Network Name ( SSID ) > สัญญาณ Wireless
  • วิธีการตั้งค่า Wireless รูปแบบต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง
  • ข้อสังเกต Router รุ่นนี้ไม่มี Hide SSID แต่สามารถตั้งค่า Closed Network แทนได้
 4. WEP
  • Primary Network ให้เลือก Disable ที่ WPA-PSK และ WPA2-PSK
  • WEP Encryption > ให้เลือกว่าจะใช้ Security แบบ WEP (64-bit) , WEP (128-bit)
  • Network Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 5. WPA-PSK , WPA2-PSK
  • Primary Network ให้เลือก Disable ที่ WEP Encription ก่อน
  • หากต้องการใช้แค่ WPA-PSK ให้เลือก Disable ที่ WPA2-PSK
  • หากต้องการใช้แค่ WPA2-PSK ให้เลือก Disable ที่ WPA-PSK
  • หากต้องการใช้ WPA-PSK และ WPA2-PSK พร้อมกันให้เลือก Enable ทั้งคู่โดย Default จะเลือก Enable ทั้ง 2 ตัวเลย
  • WPA Pre-Shared Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless 
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก