การตั้งค่า Wireless Security บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20

 1. เปิด Browser และพิมพ์ที่ช่อง Address เป็น http://192.168.0.1 แล้ว Enter Username เว้นว่างไว้ และพิมพ์ Password = admin แล้วคลิก OK
 2. คลิกที่แถบ Wireless > ที่หัวข้อ Radio ทำการตรวจสอบค่าต่างๆ
  • หัวข้อ Interface -> สำหรับ ปิด – เปิด ใช้งาน Wireless
 3. Primary Network สำหรับตั้งค่า SSID Security ของ Wireless ทำการตรวจสอบค่าดังนี้
  • Network Name ( SSID ) > สัญญาณ Wireless
  • วิธีการตั้งค่า Wireless รูปแบบต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง
  • ข้อสังเกต Router รุ่นนี้ไม่มี Hide SSID แต่สามารถตั้งค่า Closed Network แทนได้
 4. WEP
  • Primary Network ให้เลือก Disable ที่ WPA-PSK และ WPA2-PSK
  • WEP Encryption > ให้เลือกว่าจะใช้ Security แบบ WEP (64-bit) , WEP (128-bit)
  • Network Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 5. WPA-PSK , WPA2-PSK
  • Primary Network ให้เลือก Disable ที่ WEP Encription ก่อน
  • หากต้องการใช้แค่ WPA-PSK ให้เลือก Disable ที่ WPA2-PSK
  • หากต้องการใช้แค่ WPA2-PSK ให้เลือก Disable ที่ WPA-PSK
  • หากต้องการใช้ WPA-PSK และ WPA2-PSK พร้อมกันให้เลือก Enable ทั้งคู่โดย Default จะเลือก Enable ทั้ง 2 ตัวเลย
  • WPA Pre-Shared Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless 
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า Password เข้า Router Technicolor TC7200 และ TC7200.20 การตั้งค่าความถี่ Wireless บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20 การเปลี่ยน IP Gateway บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20 การตั้งค่า Forward Port บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20