การตั้งค่า Forward Port บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 > กด Enter, พิมพ์ Password = admin แล้วคลิก OK หมายเหตุ : กรณีที่ใช้ Browser IE อาจจะพบปัญหาในการตั้งค่า ให้ใช้ Browser อื่นแทน
  2. คลิกเมนู Advanced > Forwarding
  3. External IP Address = 0.0.0.0
  4. เลือก Service Name
  5. คลิก Add
  6. ตั้งค่า Port ตามที่ต้องการ
  7. คลิก Apply (External IP Address IP WAN ซึ่งมีการเปลี่ยนทุกๆ 24 ชั่วโมง จึงไม่ควรระบุค่าใดๆ)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก