การตั้งค่าความถี่ Wireless บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ User/Pass > User เว้นว่าง > Pass = admin และให้คลิกที่ปุ่ม OK (กรณีใช้ Browser IE อาจจะพบปัญหาในการตั้งค่าให้ใช้ Browser ตัวอื่นแทน)
  2. คลิกที่เมนู Wireless > Radio > Wireless MAC Address ปรับเปลี่ยนค่าโดย
    • Wireless Mac Address ชุดบน จะเป็นชุดที่ใช้งานกับ 2.4GHz
    • Wireless Mac Address ชุดล่าง จะเป็นชุดที่ใช้งานกับ 5GHz
    • แล้วคลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก