การตั้งค่า Wireless Security บน Thomson TCW770

 1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.1.1 >  จะขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์ Username = admin / Password = password และคลิกที่ปุ่ม OK
 2. คลิกที่แถบ Wireless > จะแสดงสถานะหน้าแรกของเมนู Radio > ในการปิด-เปิดการใช้งาน Wireless เลือกได้ที่ Interface
 3. การตั้งค่า WEP คลิกที่แถบ Wireless > เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Primary Network ตั้งค่าหลักๆ ดังนี้
  • Network Name (SSID) > ชื่อสัญญาณ Wireless โดยค่า Default ของทรู จะเป็น true_homewifi_xxxxx สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • WEP Encryption > ค่า Default ของทรู จะเป็น WEP (128-bit) สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 4. การตั้งค่า WPA คลิกที่แถบ Wireless > เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Primary Network ตั้งค่าหลักๆ ดังนี้
  • Network Name (SSID) > ชื่อสัญาณ Wireless โดยค่า Default ของทรู จะเป็น true_homewifi_xxxxx สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • WEP Encryption > ให้เลือกเป็น Disable ก่อน
  • WP-PSK > ให้เลือกเป็น Enable
  • WPA/WPA2 Encryption > ให้เลือกเป็น AES
  • WPA Pre-Share Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 5. การตั้งค่า WPA2 คลิกที่แถบ Wireless > เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Primary Network ตั้งค่าหลักๆ ดังนี้
  • Network Name (SSID) > ชื่อสัญาณ Wireless โดยค่า Default ของทรู จะเป็น true_homewifi_xxxxx สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • WEP Encryption และ WPA-PSK > ให้เลือกเป็น Disable ก่อน
  • WPA2-PSK > ให้เลือกเป็น Enable
  • WPA/WPA2 Encryption > ให้เลือกเป็น AES
  • WPA Pre-Share Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 6. การตั้งค่า WPS ที่เมนู Automatic Security Configuration ถ้าเลือกที่ Dropdown ด้านล่างเป็น WPS จะเป็นการ Enable ใช้งานฟังก์ชัน WPS จะแสดงรายละเอียดตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก