การตั้งค่า Wireless Security บน Thomson TCW770

 1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.1.1 >  จะขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์ Username = admin / Password = password และคลิกที่ปุ่ม OK
 2. คลิกที่แถบ Wireless > จะแสดงสถานะหน้าแรกของเมนู Radio > ในการปิด-เปิดการใช้งาน Wireless เลือกได้ที่ Interface
 3. การตั้งค่า WEP คลิกที่แถบ Wireless > เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Primary Network ตั้งค่าหลักๆ ดังนี้
  • Network Name (SSID) > ชื่อสัญญาณ Wireless โดยค่า Default ของทรู จะเป็น true_homewifi_xxxxx สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • WEP Encryption > ค่า Default ของทรู จะเป็น WEP (128-bit) สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 4. การตั้งค่า WPA คลิกที่แถบ Wireless > เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Primary Network ตั้งค่าหลักๆ ดังนี้
  • Network Name (SSID) > ชื่อสัญาณ Wireless โดยค่า Default ของทรู จะเป็น true_homewifi_xxxxx สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • WEP Encryption > ให้เลือกเป็น Disable ก่อน
  • WP-PSK > ให้เลือกเป็น Enable
  • WPA/WPA2 Encryption > ให้เลือกเป็น AES
  • WPA Pre-Share Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 5. การตั้งค่า WPA2 คลิกที่แถบ Wireless > เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Primary Network ตั้งค่าหลักๆ ดังนี้
  • Network Name (SSID) > ชื่อสัญาณ Wireless โดยค่า Default ของทรู จะเป็น true_homewifi_xxxxx สามารถดูได้จาก Sticker ที่ตัว Modem
  • WEP Encryption และ WPA-PSK > ให้เลือกเป็น Disable ก่อน
  • WPA2-PSK > ให้เลือกเป็น Enable
  • WPA/WPA2 Encryption > ให้เลือกเป็น AES
  • WPA Pre-Share Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 6. การตั้งค่า WPS ที่เมนู Automatic Security Configuration ถ้าเลือกที่ Dropdown ด้านล่างเป็น WPS จะเป็นการ Enable ใช้งานฟังก์ชัน WPS จะแสดงรายละเอียดตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตรวจสอบ IP WAN บน Thomson TCW770 การตั้งค่า DDNS บน Thomson TCW770 การตั้งค่า Forward Port บน Thomson TCW770