การตั้งค่า Forward Port บน Thomson TCW770

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.1.1 >  จะขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์ Username = admin / Password = password และคลิกที่ปุ่ม OK
  2. คลิกเมนู Advanced ซึ่งอยู่ด้านบน
  3. คลิกเมนู  Forwarding  ซึ่งอยู่ด้านซ้าย
  4. เลือก Service Name ที่ต้องการและคลิก Add และกำหนดค่า Start Port, End Port ได้ตามต้องการ
  5. คลิกทำเครื่องหมายถูก ที่ Enable จากนั้นคลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตรวจสอบ IP WAN บน Thomson TCW770 การตั้งค่า DDNS บน Thomson TCW770 การตั้งค่า Wireless Security บน Thomson TCW770