การตั้งค่า DDNS บน Thomson TCW770

  1.  เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 user = admin, password = password
  2. คลิกเมนู Network ซึ่งอยู่ด้านบน
  3. คลิกเมนู DDNS ซึ่งอยู่ด้านซ้าย
  4. เลือก DDNS Service เป็น www.DynDNS.org
  5. กรอกข้อมูล User Name, Password, Host Name
  6. คลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก