การตั้งค่า Wireless Security สำหรับ Cisco EPC2325

 1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 > จะขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์
  Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
 2. คลิกที่แถบ Setup > ที่หัวข้อ Wireless ให้คลิกที่ Basic
 3. ทำการตรวจสอบค่าดังนี้
  • ​Access Point > หากต้องการเปิดใช้งาน Wireless ให้เลือกเป็น Enable
  • Service Set Identifier (SSID) > ชื่อสัญญาณ Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 4. คลิกที่แถบ Setup > ที่หัวข้อ Wireless ให้คลิกที่ Security
 5. ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ WEP และทำการตั้งค่าดังนี้
  • WEP Encryption > ให้เลือกว่าจะใช้ Security แบบ WEP (64-bit) , WEP (128-bit)
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 6. คลิกที่แถบ Setup > ที่หัวข้อ Wireless ให้คลิกที่ Security
 7. ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ WPA-PSK และทำการตั้งค่าดังนี้
  • WEP Encryption > ให้เลือกเป็น Disable ก่อน
  • WPA-PSK > ให้เลือกเป็น Enable
  • WPA Pre-Share Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า
 8. คลิกที่แถบ Setup > ที่หัวข้อ Wireless ให้คลิกที่ Security
 9. ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ WPA2-PSK และทำการตั้งค่าดังนี้
  • WEP Encryption และ WPA-PSK > ให้เลือกเป็น Disable ก่อน
  • WPA2-PSK > ให้เลือกเป็น Enable
  • WPA Pre-Share Key > ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wireless
  • หากทำการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อ Save ค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก