การตั้งค่า Dynamic DNS สำหรับ Cisco EPC2425

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 > จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ Username /Password ให้คลิกที่ปุ่ม OK ได้เลย (กรณีใช้ Browser Safari อาจจะพบปัญหาในการ Login ให้ใช้ Browser ตัวอื่นแทน)
  2. คลิก Setup
  3. ที่หัวข้อ Basic Settings : ให้คลิก Dynamic DNS
  4. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่า DDNS
  5. ตั้งค่าได้ตาม Host ที่ได้สมัครไว้ เช่น www.dyndns.org เป็นต้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก