การตั้งค่า Dynamic DNS สำหรับ Cisco EPC2425

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 > จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ Username /Password ให้คลิกที่ปุ่ม OK ได้เลย (กรณีใช้ Browser Safari อาจจะพบปัญหาในการ Login ให้ใช้ Browser ตัวอื่นแทน)
  2. คลิก Setup
  3. ที่หัวข้อ Basic Settings : ให้คลิก Dynamic DNS
  4. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่า DDNS
  5. ตั้งค่าได้ตาม Host ที่ได้สมัครไว้ เช่น www.dyndns.org เป็นต้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า MAC Address Filtering สำหรับ Cisco EPC2425 การปิดฟังก์ชัน Wireless แบบชั่วคราว สำหรับ Cisco EPC2425 การตั้งค่า WDS สำหรับ Cisco EPC2425