การตั้งค่า Wireless LAN บน Zyxel P660HN-T1A

 1. เข้าไปตั้งค่าโดย พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้ว Enter จากนั้น พิมพ์ Password = password แล้วคลิก Login
 2. การตั้งค่า Wireless LAN
  1. AP (Access Point) Default ของ Security Key จะเป็น WEP 5 หลัก ควรเปลี่ยนเป็น WPA เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า ควรเลือก Security Mode เป็น WPA2 และ Encryption เป็น AES เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
  2. WPS (Wi-Fi Protected Setup) ให้เลือก Enable WPS จากนั้นกด Apply
   • ปุ่ม เปิด-ปิด Wireless > กด ค้างไว้ 1 - 2 วินาที คือการเปิด - ปิด สัญญาน Wireless
   • การใช้ WPS > เมื่อใช้เมื่อเปิด Function WPS Computer Wireless ที่ใช้ Windows 7 หรือ Computer ที่ติดตั้ง USB Wireless ที่รองรับ การใช้ WPS จะสามารถเข้าใช้งาน Router Zyxel นี้ได้โดยไม่ต้องใส่ Passkey เพียงพยายามเชื่อมต่อ Router ก็จะให้มีการกดปุ่มที่ Router จากนั้นกดปุ่มที่ตัว Router ค้างไว้
   • WPS Station  > เมื่อ admin ซึ่งสามารถควบคุมการใช้งาน Router ได้ สามารถกดปุ่ม Push Button เพื่อให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ เข้ามาใช้งานได้ดังนี้
    • ผู้ที่ต้องการใช้งาน Router (กรณีใช้ Computer Wireless และใช้ Windows 7) เมื่อพยายามเข้าใช้งาน Router จะพบดังภาพ
    • Admin หรือผู้ที่ใช้งาน Router อยู่แล้ว ทำการกดปุ่ม Push Button เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานคนใหม่ ก็จะสามารถใช้งาน Internet จาก Router Zyxel นี้ได้ แค่เปลี่ยนจากการกดปุ่ม ที่ Hardware มาเป็น กดปุ่มที่ Software

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก