การตั้งค่า Wireless Security ของ Zyxel P-660HN-T1A v2

 1. พิมพ์ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address และกด Enter > จะขึ้นให้ Login พิมพ์ Username = admin / Password = password > และคลิกที่ปุ่ม OK
 2. เลื่อนมาที่เมนู Network Setting ด้านล่าง > จะขึ้นเมนู list ขึ้นมาให้คลิกที่ Wireless
 3. ตั้งค่าดังนี้
  • คลิกถูกที่ Enable Wireless Lan เพื่อเปิดการใช้งาน Wireless
  • Wireless Network Name(SSID) = ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless
  • Security Mode = WPA2-PSK
  • Pre-Shared Key = กำหนดรหัสผ่าน 8 - 63 ตัวอักษร
  • WPA-PSK Compatible = คลิกเลือกที่ Enable
  • Encryption = TKIPAES MIX
  • คลิกที่ปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก