การตั้งค่า Wireless สำหรับ AP Humax Quantum T3A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่าจากบราวเซอร์ โดย
  • ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ 192.168.1.1 หรือ http://dearmyrouter.net
  • ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ 192.168.0.1
  • ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ Serial Number
 2. เลือก การตั้งค่าขั้นสูง [Advanced Setup]
 3. หน้า Status การเชื่อมต่อ
 4. เลือก อินเตอร์เน็ตไร้สาย 5G [Wireless 5GHz]  > เครือข่ายหลัก [Primary Network]
  • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดหรือปิดการใช้งาน Wireless
  • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • โหมด 802.11 [802.11 Mode] : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11/A/N/AC)
  • ซ่อน SSID [Hide SSID] : ตั้งค่าซ่อนหรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • ช่อง [Channel] : ตั้งช่องสัญญาณหรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • แบนวิดธ์ [Bandwidth] : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • ความปลอดภัย [Security] : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยสัญญาณ Wireless
   • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
   • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน, ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
  • ประเภทการเข้ารหัส [Encryption] : เลือกการเข้าสัญญาณ Wireless
  • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
 5. เลือก อินเตอร์เน็ตไร้สาย 2.4G [Wireless 2.4GHz]  > เครือข่ายหลัก [Primary Network]
  • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดหรือปิดการใช้งาน Wireless
  • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • โหมด 802.11 [802.11 Mode] : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11/A/N/AC)
  • ซ่อน SSID [Hide SSID] : ตั้งค่าซ่อนหรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • ช่อง [Channel] : ตั้งช่องสัญญาณหรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • แบนวิดธ์ [Bandwidth] : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • ความปลอดภัย [Security] : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยสัญญาณ Wireless
   • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
   • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน, ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
  • ประเภทการเข้ารหัส [Encryption] : เลือกการเข้าสัญญาณ Wireless
  • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก