การตั้งค่า Wireless สำหรับ AP Humax Quantum T3A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่าจากบราวเซอร์ โดย
  • ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ 192.168.1.1 หรือ http://dearmyrouter.net
  • ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ 192.168.0.1
  • ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ Serial Number
 2. เลือก การตั้งค่าขั้นสูง [Advanced Setup]
 3. หน้า Status การเชื่อมต่อ
 4. เลือก อินเตอร์เน็ตไร้สาย 5G [Wireless 5GHz]  > เครือข่ายหลัก [Primary Network]
  • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดหรือปิดการใช้งาน Wireless
  • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • โหมด 802.11 [802.11 Mode] : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11/A/N/AC)
  • ซ่อน SSID [Hide SSID] : ตั้งค่าซ่อนหรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • ช่อง [Channel] : ตั้งช่องสัญญาณหรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • แบนวิดธ์ [Bandwidth] : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • ความปลอดภัย [Security] : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยสัญญาณ Wireless
   • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
   • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน, ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
  • ประเภทการเข้ารหัส [Encryption] : เลือกการเข้าสัญญาณ Wireless
  • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
 5. เลือก อินเตอร์เน็ตไร้สาย 2.4G [Wireless 2.4GHz]  > เครือข่ายหลัก [Primary Network]
  • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดหรือปิดการใช้งาน Wireless
  • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • โหมด 802.11 [802.11 Mode] : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11/A/N/AC)
  • ซ่อน SSID [Hide SSID] : ตั้งค่าซ่อนหรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • ช่อง [Channel] : ตั้งช่องสัญญาณหรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • แบนวิดธ์ [Bandwidth] : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก อัตโนมัติ)
  • ความปลอดภัย [Security] : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยสัญญาณ Wireless
   • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
   • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน, ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
  • ประเภทการเข้ารหัส [Encryption] : เลือกการเข้าสัญญาณ Wireless
  • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกล (Remote Access) สำหรับ AP Humax Quantum T3A การตั้งค่าโหมด Repeater (Extender) สำหรับ AP Humax Quantum T3A การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3A รูปและรายละเอียดของ AP Humax Quantum T3A